ukurainajin: (Default)
[personal profile] ukurainajin
Приколи «Відьмака» продовжуються. Часто трапляються прості речі типу камео: ельфійський майстер-зброяр Хатторі, який замість виготовлення зброї відкрив вареничну, персонаж Аббі Фаріа — єдина людина, що втікла з оксенфуртської тюрми Дейред, удавши з себе небіжчика тощо. Таке практикував і сам Сапковський.
А ще у моїй ремісницькій книзі звідкілясь з'явився рецепт «рунічного каменю Pieróg (Пиріг, Варен[ик])».
Виготовляється він з рунічної основи і, натурально, їстівного вареника. Ось опис його властивостей:„РУНІЧНИЙ КАМІНЬ PIERÓG
ПОЛІПШЕННЯ

Руна. Розміщувати у вільному місці на мечі.
Утворює відмінне поєднання з рунічним каменем Twaróg.‟


Другого каменю я поки що не маю, тож не випробовував. Пишуть, що то не жартик, і ця річ істотно відновлює запас життя.

UPD: Знайшов опис. У додатку до гри з'являється нова механіка — заклинання зброї та обладунку певними комбінаціями каменів. Заклята річ отримує спеціальні властивості. Так от, два Вареники і один Творіг дають наступне: «Їжа регенерує на 100% більше життя, але все на смак як вареники».

UPD2: Зрозумів, чим надиха́лися розробники гри, коли прочитав статтю Сапковського «Піруг, або Немає золота у Сірих Горах» (я так розумію, що перекладу українською досі не було). Цікаві думки з приводу фентезі там, до речі, хоча це вже певною мірою ретро — написано 25 років тому.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Хто це

ukurainajin: (Default)
ukurainajin

October 2017

S M T W T F S
12 3 4 5 67
8 91011 12 1314
15 16 1718 192021
22232425262728
293031