ukurainajin: (Default)
[personal profile] ukurainajin
(Скорочено. Мої примітки — блідим курсивом. Переклад приблизний. Повний текст англійською дивись тут)

Цього літа вчителі з математики у середніх школах зможуть навчитися, як їм поєднувати питання «соціальної справедливості», такі як расизм і привілеї, з програмою своїх занять.

«Teaching Social Justice through Secondary Mathematics» («Навчання соціальної справедливості на уроках математики». Secondary Mathematics — елементарна математика у класах «другого рівня навчання», містить алгебру і тригонометрію) — це розрахований на шість тижнів онлайн-курс, розроблений Teach for America і запропонований на EdX, де проводяться безкоштовні онлайн-заняття від провідних закладів, таких як Гарвардський університет, Массачусетський технологічний інститут і Колумбійський університет.

«Чи пропонуєте ви учням у вашому математичному класі замислитися про загальні і місцеві проблеми соціальної справедливості?» — запитують у вступній частині. «Цей методично-тренувальний курс допоможе вам об'єднати викладання математики з такими темами, як несправедливість, бідність і привілеї, щоби перетворити учнів на людей широких поглядів (global thinkers) і математиків.»

Відповідно до веб-сайту, курс може навіть допомогти учням у вивченні математики, бо у той час, як багато аспектів середньо- і старшокласної математики «можуть здаватися учням абстрактними», розробники курсу стверджують, що «розміщення математики у особливим чином спроектованій конструкції соціальної справедливості може допомогти учням зрозуміти важливість і зміст одночасно як інформації, так і проблем соціальної справедливості».

Учасникам онлайнового курсу надають зразки ідей до застосування у підготовці занять, наприклад як за посередництвом математики розповісти учням про «Неоплачувані години домашньої праці у зв'язку з ґендером» та «Расу і статистику ув'язнених у Сполучених Штатах».

Модуль також окреслює п'ять головних тем «міждисциплінарної математики» (intersectional mathematics) разом із «математичною етикою», яка посилається на твердження, що математику часто використовують у якості інструменту утиску, по словам викладачів.


Три найцікавіші пункти на цьому скріншоті (це вже я пишу від себе):
  1. «Математична індивідуальність» піднімає питання, що коли ми думаємо про славетних математиків, багато хто з нас уявляє освічених білих чоловіків Заходу. У цьому світлі також визнається, що коли нас питають про чудових математиків, ми одразу думаємо лише про тих, хто здатен швидко виконати алгоритмічні обчислення. Особи, які досягли розуміння математики зовсім іншим шляхом, з меншою ймовірністю будуть визнані видатними у цій області.
  2. У західній математиці наші способи пізнання включають формалізоване доведення, деконтекстуалізацію та алгоритмічне мислення, що не лишає можливостей для тих, хто має не-західні математичні навички та процеси мислення.
  3. «Математична етика» визнає, що протягом століть математика використовувалася як знаряддя дегуманізації. Чийсь IQ припадає на нижню частину дзвіно-видної кривої? Математика каже нам, що ця особа розумово відстала. Математичні формули розмежовують класифікацію війни чи геноциду і їх навіть застосовували, щоби видурити у тубільних народів землю і майно.

Профанація просто дивовижна. Тобто, коли я згадую Декарта, то це не через його внесок в створення аналітичної геометрії, а тому що він, мабуть, швидко обчислював алгоритми. І навчив його цього білий західний чоловік на ім'я Мухаммад аль-Хорезмі.
А де той Хорезмі, який продемонстрував би наочно, як досягати розуміння математики в не-західний спосіб? А у Китаї на засадах якої математики будують ракети? Ну і, певна річ, знайомство учнів з математикою повинно починатися з розкриття її диявольскої дегуманізуючої суті. От, наприклад, у нас тарифи розраховують так, що годі й казати…

А загалом якась нераціональна тяганина виходить з цими курсами. Можна вчинити простіше, як одна без п'яти хвилин обдарована математичка — запропонувати білим гнобителям добровільно звільнити шлях для тих, у кого не-західні процеси мислення.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Хто це

ukurainajin: (Default)
ukurainajin

October 2017

S M T W T F S
12 3 4 5 67
8 91011 12 1314
15 16 1718 192021
22232425262728
293031